Beste klant,

In de video leggen we de stappen uit om een uitnodiging aan te maken voor jouw medewerker.

Door deze update, kunnen volgende situaties zich voordoen:

Ik zie in de lijst van functies twee verschillende statuten staan
Door de nieuwe update, wordt het niet langer mogelijk om in de functiebenaming het statuut te vermelden. De benaming is hierdoor verouderd (zie punt 3 voor verdere hulp).

Ik zie functies meerdere keren staan
In deze situatie kan je gewoon eender welke functie selecteren en een medewerker uitnodigen. Neem contact op met onze administratie om jouw lijst van functies op te schonen.

Ik selecteer in de eerste stap een functie, maar moet nadien nog een statuut selecteren
De benaming van de functie is verouderd. In deze situatie telt het statuut dat in de tweede stap wordt gekozen voor het uitnodigen van een nieuwe medewerker. Neem contact op met onze administratie om deze verouderde functies op te schonen.