Deze sectoren kunnen vanaf 2024 ook beroep doen op een flexi-job

Goed nieuws voor werknemers én werkgevers: het flexi-jobstatuut werd in begin 2024 uitgebreid naar een aantal nieuwe sectoren. Gepensioneerden of loontrekkenden die minstens vier vijfde aan de slag zijn, kunnen voortaan ook bijklussen in verhuisondernemingen, garages, bakkerijen, … We sommen ze allemaal op!
linkedin-sales-solutions-xh-mfnzpedw-unsplash_2babcdcf3e64eda29ebe9b52b0882a6a

Nieuwe flexi-job sectoren vanaf januari 2024

Sinds 1 januari 2024:

 • PC 112 voor het garagebedrijf
 • PC 118 voor de voedingsnijverheid, maar enkel PSC 118.03 Industriële- en ambachtelijke bakkerijen, ambachtelijke banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en de consumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij, PSC 118.07 brouwerijen en mouterijen, PSC 118.08 drankennijverheid, PSC 118.09 groentenijverheid, PSC 118.10 vruchtennijverheid, PSC 118.11 vleesnijverheid, PSC 118.12 zuivelproducten, PSC 118.14 chocoladefabrieken – suikerbakkerij, PSC 118.21 aardappelverwerkende nijverheid en PSC 118.22 aardappelschilbedrijven.
 • PC 132 voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken.
 • PSC 140.01 voor de autobussen en autocars.
 • PSC 140.05 voor de verhuisondernemingen.
 • PSC 145.04 enkel hier, niet in volledig PC 145
 • PC 200 met als hoofdactiviteit autorijscholen zoals omschreven in NACE-code 85531.
 • PC 320 voor de begrafenisondernemingen.

Andere sectoren zonder paritair comité

 • De private of publieke werkgevers voor de werknemers in de functie van redders in publiek toegankelijke zwembaden en zwemvijvers of op het strand, en alleen voor werknemers die een diploma van redder hebben.
 • Voor de ondernemingen die vallen onder de eventsector wordt het toepassingsgebied van de flexi-jobs uitgebreid naar de ondernemingen die een hoofdactiviteit hebben in één van volgende NACE-codes. Enkel de functies die verbonden zijn aan een hier vermelde NACE-code en die rechtstreeks verband houden met de organisatie van een evenement zelf komen in aanmerking voor flexi-jobs:
  • de beoefening van uitvoerende kunsten, waaronder wordt verstaan de beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten (NACE 90011),
  • alsook de beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles (NACE 90012),
  • het ontwerp en bouw van podia (NACE 90022),
  • de gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken (NACE 90023),
  • ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten (NACE 90029),
  • de beoefening van scheppende kunsten (NACE 90031),
  • ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten (NACE 90032),
  • de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en andere accomodaties voor podiumkunst (NACE 90041),
  • de exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor rekening van derden (NACE 90041),
  • het beheer en exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele evenementen (NACE 90042),
  • de organisatie van congressen en beurzen (NACE 82300),
  • de organisatie van sportevenementen (NACE 93199),
  • verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur (NACE 77292),
  • verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden (NACE 77293),
  • verhuur en lease van tenten (NACE 77392) en
  • verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen (NACE 77399).

Nieuwe flexi-job sectoren sinds april 2024

Mogelijk vanaf 1 april 2024:

 • PC 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector met als hoofdactiviteit kinderopvang en de werkgevers die niet onder de wet van 5 december 1968 ressorteren en als hoofdactiviteit kinderopvang hebben (NACE 88.91) Met bijzondere voorwaarden).
 • Onderwijs: het officieel onderwijs en het gesubsidieerd personeel van het door de gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs.
 • Publieke sport- en cultuursector met als hoofdactiviteit één van de NACE-codes onder categorie 93.1 of 90.

Uitgesloten vanaf 1 april 2024:

 • PC 144 voor de landbouw
 • PC 145 voor het tuinbouwbedrijf (behalve 145.04)
 • PC 323 voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden: enkel dienstboden uitgesloten

In sectoren waar het moeilijk is om vaste krachten te vinden, kunnen flexi-jobbers een oplossing bieden. Met Work Today helpen we jouw bedrijf graag verder!

Zijn flexi-jobs toegelaten in jouw sector? Work Today kan je verder helpen