Flexi-jobs voor en bij zelfstandigen

Dat een flexi-job als werknemer interessant is hebben we in voorgaande blogs uitgelegd. Dat ook gepensioneerden een flexi-job kunnen hebben zonder de tewerkstellingsvoorwaarde. Maar hoe zit het met zelfstandigen?
pexels-ron-lach-8387131_de75a7931428279b503b35ea5a3bb79f

Kan je als zelfstandige een flexi-job uitoefenen?

Voor zelfstandigen gelden dezelfde voorwaarden als voor anderen:

  • in het voorlaatste kwartaal minium ⅘ bij een andere werkgever gewerkt hebben,
  • tewerkgesteld zijn door een andere werkgever, met behoud van zijn/haar hoofdjob en,
  • werken met een speciaal daarvoor bestemd contract dat hem/haar als flexijobber identificeert.

De belangrijkste regel hier is dat je onder andere minstens vier vijfde gewerkt moet hebben als loontrekkende bij een werkgever in het derde kwartaal, voorafgaand aan je zelfstandige activiteit. Ben je al langer dan drie kwartalen zelfstandige? Dan kan je géén flexi-job uitoefenen.

Kan je als zelfstandige een flexi-jobber aanwerven?

Ben je zelfstandig in een van de correcte sectoren? Dan kan je een flexi-jobber aannemen. Dan gelden dezelfde regels als bij grotere bedrijven.

Starten met flexi-jobs?