Wat is een flexi-job?

Flexijobs zijn een relatief nieuw concept in de Belgische arbeidsmarkt, als antwoord op de vraag om werkgelegenheid flexibeler te maken. Maar wat houdt het precies in? En welke voorwaarden zijn er?
pexels-fauxels-3184465_594ab41bf299e9203169be3fd777e37a

Definitie van een flexijob

Een flexijob is een arbeidsovereenkomst waarbij een werknemer die al een bepaald aantal uren in dienst is bij een primaire werkgever, extra kan werken met behoud van sociale rechten en zonder dat dit extra loon belast wordt. De regeling was oorspronkelijk vooral gericht op de horecasector, maar is ondertussen gebreid naar andere sectoren.

Voorwaarden voor flexijobbers

Om als flexijobber aan de slag te kunnen, moet men aan enkele voorwaarden voldoen. Een potentiële flexijobber moet:

  • in het voorlaatste kwartaal minimum ⅘ bij een andere werkgever gewerkt hebben,
  • tewerkgesteld zijn door een andere werkgever, met behoud van zijn/haar hoofdjob en,
  • werken met een speciaal daarvoor bestemd contract dat hem/haar als flexijobber identificeert.

Enige uitzondering hierbij zijn gepensioneerden, zij kunnen ook als flexijobber werken - zonder de voorafgaande tewerkstellingsvoorwaarde.

Strikte regels voor werkgevers

Voorafgaand aan de tewerkstelling moet de werkgever een Dimona-melding doen bij de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hierbij wordt de start en het einde van de werkperiode van de flexijobber geregistreerd.

[Wil je administratief ontlast worden? Kies dan voor Work Today! In dit geval hoef je enkel een kandidaat naar keuze te accepteren en wordt de loonadministratie, inclusief Dimona-aangifte, voor jou in orde gebracht.]

Contracten, lonen en belastingen

Contracten voor flexijobbers kunen zowel voor bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd opgesteld worden, en er kan ook op uurbasis gewerkt worden.

Wat de lonen betreft, zijn er minimumlonen vastgesteld voor flexijobbers, en deze lonen zijn competitief binnen de sector. Het grote voordeel voor flexijobbers is dat dit inkomen onbelast blijft, waardoor het nettoloon relatief hoog is. Er moet wel nog een solidariteitsbijdrage betaald worden door de werkgever. Voor flexi’s is deze lager dan de gebruikelijke bijdragen voor vaste werknemers.

Het flexijob-systeem wil werknemers stimuleren om extra te werken en anderzijds werkgevers de kans geven om bijkomende werkkrachten in te schakelen wanneer de situatie dat vereist.

Op zoek naar flexi-jobbers? Work Today helpt en ontzorgt!