Hoeveel eindejaarspremie krijgt een flexijob?

Als werknemer in België heb je recht op een eindejaarspremie. Dit is een extra beloning die je ontvangt als je tijdens de periode van bijvoorbeeld 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 minimaal 65 dagen - of 494 uur - gewerkt hebt in een stelsel van de vijfdaagse werkweek. Maar hoe zit dat juist met flexijobbers? Wij klaren het even voor je uit!
turned-on-monitor_b2beed9e237716687b78b9c0615053d3

Wat is een flexijob?

Vooraleer we dieper ingaan op de eindejaarspremie, is het belangrijk om even kort te schetsen wat een flexijob precies is:

“Een flexijob is een arbeidsregeling die in België werd ingevoerd om het tijdelijke tekort aan arbeidskrachten in sectoren zoals horeca en de kleinhandel op te vangen.”

Flexijobbers kunnen - zoals de naam doet vermoeden - op een flexibele basis werken zonder de typische arbeidscontracten die voor andere werknemers gelden. Ze zijn actief als bijverdieners naast hun hoofdjob.

Eindejaarspremie voor flexijobbers

Zoals we eerder aangekaart hebben, is de eindejaarspremie een extralegale beloning die je als werknemer krijgt op het einde van het jaar. Of je een premie krijgt of niet - en hoeveel deze bedraagt - wordt sectoraal bepaald. Voor flexijobbers geldt dezelfde regelgeving.

Concreet wordt de eindejaarspremie berekend op basis van het aantal gewerkte dagen en van het loon dat de flexi ontvangt. Daarnaast kan de berekening ook verschillen afhankelijk van de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) of de bedrijfspolicy.

Voorwaarden voor een eindejaarspremie

Om als flexi in aanmerking te komen voor een eindejaarspremie moet je - net als werknemers in vaste loondienst - een bepaald aantal uren hebben gewerkt gedurende het jaar. Opnieuw kan dit variëren naargelang de sector en het paritair comité, maar meestal is de regel dat je pas recht hebt op een eindejaarspremie nadat je twee maanden ononderbroken in dienst bent bij je werkgever. Er mag ook geen sprake zijn van contractbreuk of ontslag vooraleer het eindejaarspremierecht is opgebouwd.

Kortom, als flexijobber heb je evenveel recht op een eindejaarspremie als andere werknemers, maar het bedrag varieert afhankelijk van je gewerkte uren en het loon dat je hebt verdiend.

Wil je als flexi 100% transparantie over wat je zal verdienen? Registreer je dan als bijverdiener bij Work Today!