Wat kost een jobstudent?

Het aannemen van jobstudenten is een slimme zet. Tijdens drukke periodes zijn deze flexibele werkkrachten een godsgeschenk, en ze zorgen ook nog eens voor een frisse wind in je zaak. Maar wat kost een jobstudent nu eigenlijk? In deze blog zetten we alle kosten op een rijtje, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
woman-facing-on-white-counter_7f389d9e0a219bcd75ac46c598cbb6f2

De loonkost van een jobstudent

First things first: de effectieve loonkosten van een jobstudent. Het uurloon wordt berekend op basis van het baremaloon dat geldt in jouw sector. Het minimumloon voor jobstudenten wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en hangt af van de leeftijd en het aantal gewerkte uren. Als werkgever ben je verplicht om het wettelijk minimumloon te betalen, tenzij er een sectorale cao van toepassing is die een hoger minimumloon voorschrijft. Daarnaast ben je ook verplicht om een woon-werkvergoeding te voorzien indien van toepassing.

Sociale bijdragen voor een vakantiejob

Naast het loon moet je als werkgever ook rekening houden met sociale bijdragen. Deze bijdragen zorgen ervoor dat je jobstudent kan genieten van sociale zekerheid en sociale bescherming. Het bedrag van deze sociale bijdrage hangt af van het brutoloon van de jobstudent en wordt berekend volgens een vastgesteld tarief.

Maar no worries, want de RSZ-solidariteitsbijdrage voor een jobstudent ligt een pak lager dan die van je vast personeel. Werkt je student maximaal 600 uur per jaar, dan betaal je een verlaagd RSZ-tarief van slechts 8,13% op het brutoloon. Hiervan is 2,71% ten laste van de jobstudent en 5,43% van de werkgever. Daarnaast ben je als werkgever ook vrijgesteld voor de inhouding van bedrijfsvoorheffing.

Verplichte verzekeringen voor jobstudenten

Als werkgever ben je verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor jouw jobstudent(en). Deze verzekering komt trouwens ook tussen voor ongevallen tijdens het woon-werkverkeer. Daarnaast is het ook aan te raden om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering komt van pas bij eventuele schade of ongevallen op de werkplek.

Eventuele extra kosten inzake studentenjobs

Daarnaast is het mogelijk dat je extra kosten moet maken bij het aanwerven van een jobstudent. Denk maar aan de aankoop van werkkleding, opleidingen en administratieve kosten zoals het opstellen van een arbeidsovereenkomst en tijdregistratie.

Kortom, het aanwerven van een jobstudent is een slimme zet wanneer je extra werkkrachten nodig hebt tijdens piekmomenten. Uiteraard zijn er - zoals altijd - kosten aan verbonden, maar werken met studenten is vooral ook fiscaal en sociaal voordelig.

Hulp nodig bij de loonadministratie en tijdregistratie van je jobstudenten?