Zo schrijf je een jobstudent in

man-in-white-top-standing-next-to-table_3e59f6b78e85162a8519c7bb96146c6f

Met de zomervakantie in zicht is het hoog tijd om na te denken over een eventuele versterking van je team. Zo kan je jobstudenten inschakelen bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat de werking van je zaak op peil blijft tijdens die drukke zomermaanden. Maar hoe schrijf je een jobstudent in? En wat zijn de do’s en don’ts? Wij zetten het allemaal op een rijtje voor jou!

Genieten van een fiscaal gunstregime

Vooraleer we overgaan naar de praktische kant, beantwoorden we eerst even de million-dollar question. Waarom is het interessant om jobstudenten in te schakelen? Wel, het is simpel: Wanneer je werkt met jobstudenten krijg je als werkgever een gunstige fiscale behandeling en word je vrijgesteld van RSZ-bijdragen. Concreet betekent dit dat de 475 gewerkte uren op jaarbasis onderworpen worden aan 8,13% solidariteitsbijdragen. Hiervan is 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71 % voor de jobstudent in kwestie.

Niet elke student mag werken als jobstudent

Wil je als werkgever genieten van deze gunstige RSZ en fiscale regeling voor het inschakelen van jobstudenten, dan kan je enkel studenten aanvaarden van wie het hoofdstatuut studeren is.

Studenten die studeren in een avondschool of via een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan, komen helaas niet in aanmerking. Studenten die vallen onder een stelsel van alternerend werken en leren kunnen eventueel wel als jobstudent aan de slag, op voorwaarde dat ze geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering krijgen.

Daarnaast is ook de leeftijd van groot belang. Een jobstudent moet minstens 15 jaar oud zijn én minstens twee studiejaren in het middelbaar onderwijs achter de rug hebben. Is dit niet het geval, dan geldt de minimumleeftijd van 16 jaar.

Ten slotte is het belangrijk om een arbeidsduur van gemiddeld 8 uur per dag en een maximum van 38 uur per week te respecteren. Deze uren mogen uiteraard niet samenvallen met de uren waarop de opleiding van de student plaatsvindt. Een laatste limitering is dat een jobstudent maximum 475 uren per kalenderjaar mag werken.

Arbeidsovereenkomst voor jobstudenten

Als werkgever ben je verplicht om een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur - met een maximum van 12 maanden - op te stellen wanneer je jobstudent in dienst treedt. Daarnaast moet je jouw jobstudenten het arbeidsreglement bezorgen en hen een ontvangstbewijs laten ondertekenen. Op vlak van loon ben je verplicht om minimum het sectorale baremaloon te betalen, inclusief een woon-werkvergoeding.

Good to know: De eerste drie dagen van tewerkstelling gelden als proeftijd, ook wanneer dit niet expliciet vermeld staat in de studentenovereenkomst. Het gaat hier over gewerkte dagen, en niet over kalenderdagen. Dus als jouw jobstudent enkel op vrijdag werkt, dan gaat het hier over de eerste drie vrijdagen. Ben je tijdens de proefperiode niet tevreden over de samenwerking, dan kan je het contract per direct stopzetten zonder opzegvergoeding.

Ben je onzeker over het opstellen van de arbeidsovereenkomst? Work Today got you covered! Wij regelen de registratie, dimona-aangifte en payrolling voor jou. Want administratieve ontzorging is what we do.

Handige weetjes over het aanwerven van jobstudenten

  • Check hoeveel uren je jobstudent al gewerkt heeft dit jaar vooraleer de arbeidsovereenkomst af te sluiten. Want zit hij/zij over de 475 uren, dan zal je de gewone sociale zekerheidsbijdrage moeten betalen.
  • Als werkgever ben je verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor je jobstudenten.
  • Een jobstudent heeft geen recht op gewaarborgd loon bij ziekte, behalve als hij/zij al één maand in dienst is.
  • Valt er een feestdag in de periode van tewerkstelling, dan mag je student thuisblijven en betaal je als werkgever een feestdagloon.

Op zoek naar administratieve ontzorging bij het inschakelen van jobstudenten?